Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
  co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

“Cresterea competitivitatii SC ALCOLINE M.G. SRL prin implementarea unor solutii informatice integrate”

Program POSCCE - axa III, dmi 3, Operatiunea 1

Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

S.C.ALCO LINE M.G.SRL,

     cu sediul în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, Calea Lugojului nr.140/3, judetul Timiş, a derulat, in perioada 12 decembrie 2013 – 5 decembrie 2014, proiectul “Creşterea competitivităţii S.C.ALCO LINE M.G. SRL prin implementarea unor soluţii informatice integrate“, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţionala.


Obiectivul general urmarit prin implementarea proiectului l-a reprezentat

creşterea competitivitaţii firmei ALCO LINE MG SRL în vederea consolidarii poziţiei sale pe piaţa, în concordanţa cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile.


In acest sens, obiectivele specifice urmărite de proiectul implementat au vizat:    -eficientizarea gestiunii activităţii pe baza sistemului informatic                     

                                                                                                                                -îmbunătăţirea managementului ciclului de viaţă al produselor


         Eficientizarea procesului de gestiune, monitorizare şi planificare a resurselor intreprinderii s-a realizat prin implementarea unei aplicaţii de tip ERP, care dispune de urmatoarele functionalitati:

 1. Contabilitatea generală
 2. Mijloace fixe şi obiecte de inventar
 3. Managementul flotei
 4. Contabilitatea de gestiune şi post calcul
 5. Contabilitatea furnizorilor şi a plăţilor
 6. Contabilitatea clienţilor şi a încasărilor
 7. Gestiunea stocurilor
 8. Planificarea resurselor umane
 9. Producţie
 10. Arhivare

 

 

 

Principalele beneficii obţinute prin implementarea acestei aplicaţii de tip ERP sunt:

 • cresterea calitaţii şi vitezei accesului la date;
 • evidenţa clară, în orice moment, a situaţiei generale a firmei cu privire la resursele disponibile şi cele necesare pentru desfăşurarea activităţii;
 • adoptarea mai rapidă a deciziilor – din partea managementului ;
 • eliminarea erorilor umane şi standardizarea mai riguroasă a proceselor economice
 •  realizarea unui control constant şi amănunţit al tuturor costurilor pe care le implica activitatea firmei precum şi a activităţii personalului
 •  informarea rapidă a angajaţilor cu privire la produsele necesar a fi realizate şi repartizarea pe grupe de lucru a acestora;
 •  evidenţa, gestiunea şi monitorizarea parcului auto


   

         Imbunătăţirea ciclului de viaţă al produselor a vizat etapele de concepere şi industrializare a principalelor categorii de produse realizate (usi, ferestre, fatade) prin achizitia urmatoarelor solutii:

I.      Software pentru executie placari exterioare

II.     Software proiectare festre si usi

III     Software executie ferestre si usi

IV.   Software de proiectare generala (2D – 3D)

 

 

Beneficiile obţinute de firmă în urma acestor investiţii constau în:

-obtinerea unei acurateţi superioare a desenelor

-timp de execuţie şi modificare redus

-costuri reduse de realizare

-transfer facil al datelor către atelierul de producţie

-eliminarea erorilor de calcul

-estimare precisă şi rapidă a costurilor de producţie


In vederea functionarii optime a aplicatiilor informatice a fost modernizata infrastructura IT a firmei prin achizitia si asimilarea urmatoarelor echipamente IT, dotari si licente:
 • 1 server,
 • 3 echipamente de calcul,
 • 1 sistem infochiosc, 
 • 1 imprimanta pentru cod de bare,
 • 1 imprimantă plotter,
 • 3 echipamente de reţea (router, switch, UPS),
 
 • 2 scanere pentru cod de bare;
 • 1 licenţă operare server (+5 statii de lucru),
 • 4 licenţe sistem de operare tip office,
 • 4 licenţe sistem de operare,
 • 1 licenţă antivirus (server + pentru 5 staţii);

Valoarea totală a proiectului a fost de 295.839,82 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă s-a ridicat la 167.006,35 lei (81,62 % FEDR si 18,38 % Bugetul de stat), aportul propriu al firmei fiind de 128.833,47 lei si s-a implementat pe o perioada de 12 luni la sediul firmei beneficiare.

            In acest scop, prin proiect, s-au realizat: implementarea unei solutii software de planificare a resurselor intreprinderii (cu 10 module functionale) cu licenta aferenta (pentru gestiunea bazei de date), achizitia si instalarea a 4 solutii software de design si executie produse (vizand 3 grupe principale de produse: ferstre, usi, fatade), dotarea cu 12 echipamente IT si mijloace fixe impreuna cu 10 licente de operare si instruirea a 6 persoane pentru utilizarea aplicatiilor achizitionate

            Toate aceste investitii determina – pe termen lung - creşterea competitivitaţii firmei in vederea consolidării si imbunătăţirii poziţiei sale pe piaţă in concordanţă cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, conform obiectivului general urmarit de proiect.


Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact : Mareşi Mihail-Georgian

Funcţie: Administrator

Tel. 0744 503 003

Fax: 0356451667

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Site-uri:

http://amposcce.minind.ro

http://fonduri.mcsi.ro


 


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României