ANUNŢ  PUBLIC

 

            S.C.ALCO LINE M.G.SRL, anunţă intenţia de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN 2550 – Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica ; metalurgia pulberilor-, desfăşurată la punctul de lucru din Ghiroda, Calea lugojului nr.140/3, jud Timis.

 

Administrator,

MARESI Mihail-Georgian

1. Date generale si localizarea activitatii

 

1.1. Denumirea activitatii :’’ Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica ;metalurgia pulberilor“-cod CAEN:2550

1.2. Amplasamentul activitatii :

      Activitatea se va desfasura in hala productie P+1E partial cu corp administrativ P+2E , proprietate societate ,situata in  Ghiroda, Calea Lugojului nr.140/3, judet Timis .

 

1.3. Date de identificare a societatii care solicita obtinerea autorizatiei de mediu:

a) S.C.ALCO LINE M.G.SRL

b) Loc.Ghiroda, Calea Lugojului 140/3, jud.Timis, J35/141/1999, RO7630216, tel:0356-435928, fax: 0356-451667, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

c) Reprezentant legal : Administrator: MARESI Mihail-Georgian

 

1.4. Incadrarea in planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate si/sau alte scheme/programe . –

1.5. Incadrarea in alte activitati existente- nu este cazul

1.6. Bilantul teritorial- nu este cazul

 

2. Descrierea activitatii

 

Obiectivul generalal activitatiii îl reprezintă creşterea competitivităţii firmei ALCO LINE MG în vederea consolidării şi îmbunătăţirii poziţiei sale pe piaţă, în concordanţă cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Obiectivul specific urmărit de aceasta noua activitate vizează diversificarea producţiei firmei solicitante prin realizarea uni nou produs ce constă în sistem metalic de faţadă ventilată. 

Tendinţa actuală manifestată pe piaţă este o creştere a solicitărilor privind execuţia de faţadele ventilate metalice executate din tablă de aliaj din aluminiu , respectiv tablă de oţel galvanizată şi prevopsită.

 

Pentru a putea răspunde unor cerinţe cât mai diverse în ceea ce priveşte soluţiile de placare ale clădirilor societatea noastra si-a imbunatatit dotărea tehnica pentru a putea obţine sisteme metalice pentru faţade ventilate.

S-a impus realizarea unei importante investiţii ce a constat in achiziţionarea de echipamente ce constituie o linie completă de producţie pentru realizarea sistemelor metalice de faţadece permit realizarea fluxului tehnologic la cele mai înalte standarde calitative în condiţii de eficienţă pentru firmă.

Astfel, linia tehnologică este formată din următoarele utilaje:

– linie indreptare, fasiere si taiere la lungime table rulou

– abkant hidraulic CNC cu lungime maximă de 6m

– abkant hidraulic CNC cu lungime maximă de 3m

- ghilotina hidraulica cu lungime maximă de 3m

- aparat sudura in aluminiu MIG MAG

- masina decupat colturi la unghi variabil

- masina universală prelucrat laminate

·         Plăcile metalice utilizate ca şi material de placare exterioară (aluminiu solid sau tablă de oţel galvanizată) sunt materiale necombustibile încadrate în clasa de foc A1.

·          Această caracteristică este deosebit de importantă, dacă avem în vedere faptul că în cazul clădirilor cu înălţime mai mare de 30m este obligatorie folosirea de materiale de placare necombustibil clasa , încadrat în clasa de combustibilitate C1 (practice neinflamabile), bondul fiind un material neinflamabil clasa M1.

·         Elementele componente a unei faţade metalice realizate fie din aluminiul solid fie din  tabla galvanizată pot fi demontate şi remontate ori de câte ori se doreşte o revigorare a aspectului estetic al faţadei clădirii prin revopsirea sa. Această caracteristică este specifică doar faţadelor metalice, avantaj deosebit de important în cazul în care proprietarul clădirii doreşte realizarea unui re-branding.

·         Materialele metalice nu prezintă risc de fisurare sau exfoliere la îndoire.

·         Nu există risc de coroziune în cazul în care materialul de placare folosit este aluminiul solid.

·         Atât aluminiul solid cât şi tabla de oţel galvanizată sunt materiale reciclabile 100%.

 

Utilajele achiziţionate permit execuţia tuturor componentelor constructive necesare execuţiei unui sistem de faţadă ventilată metalică:

-Panouri ornamentale de faţadă

-Accesorii de închidere perimetrală

-Profile prefabricate pentru realizarea substructurii de fixare

-Console de ancorare a substructurii

Descrierea fluxului tehnologic

Aşa cum am arătat, sistemele de faţadă ventilată metalică, se compun din:

·         Panouri ornamentale de faţadă

·         Accesorii de închidere perimetrală

·         Profile prefabricate pentru realizarea substructurii de fixare

·         Console de ancorare a substructurii

 

Materia primă folosită precum şi fluxul tehnologic de obţinere a panourilor ornamentale şi a accesoriilor de închideri perimetrale

         În funcţie de proiect şi de aplicaţia dorită, panourile ornamentale, respectiv accesoriile de închiderile perimetrale se vor prefabrica utilizând ca şi materie primă atât tabla de aliaj de aluminiu (natur sau prevopsită) cât şi tabla de oţel zincat prevosită. Materia prima v-a fi achiziţionată atât sub formă de foi de tablă cu dimensiuni standard (1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm) cât şi sub formă de rulou.

Materiile prime sunt 100% reciclabile, sunt foarte solide, se prelucrează şi se întreţin uşor. Produsele rezultate pot fi îmbinate, prinse cu şuruburi, nituite, îndoite, roluite, găurite sau sudate. Astfel se pot realiza curbe, arcuri, muchii sau planuri conforme cu stereotonomia de faţadă conceput de arhitectul proiectant şi comandat de către client. Grosimea v-a putea varia de la 0,8 la 3mm (în cazul tablei din aliaj de aluminiu) respectiv 0,60 la 1,50 în cazul tablei zincate şi prevopsite. Semifabricatele uzinate se vor putea finisa cu straturi de protecţie pe bază de poliester, poliamidă, PVDF sau acoperiri în câmp electrostatic, gama largă de culori posibil de aplicat conferind strălucire, rezistenţă şi durabilitate în condiţii de climat extreme.

Operaţiile de manipulare a materiei prime se vor realiza cu ajutorul motostivuitorului.Acesta permite printre altele realizarea următoarelor operaţiuni de manipulare:

·         La aprovizionarea cu materie primă  permite realizarea operaţiiunilor de descărcare a mijloacelor de transport

·         În cadrul procesului tehnologic  permite atât încărcarea derulatorului de tablă cu, care este dotată linia de fîşiere şi îndreptat tablă, precum şi eliberarea unităţii de rebobinare de ruloul de tablă rămas nefolosit

·         În cadrul operaţiilor de livrare, permite încarcarea mijloacelor de transport.

 

Uzinarea panourilor ornamentale de faţadă precum şi accesoriilor de închidere perimetrală presupune parcurgerea următoarelor etape:

1.       Uzinarea fâşiilor de tablă la dimensiunile necesarea realizării atât a panourilor ornamentale cât şi a accesoriilor de închiderilor perimetrală. În funcţie de modul în care se prezintă materia primă prelucrată rulou sau foaie de  tablă  vom folosi două utilaje:

Rulou de tablă este prelucrată în fâşii prin intermediul liniei de fâşiere, îndreptare şi rebobinare. Foile de tablă vor fi prelucrate în fâşii prin intermediul ghilotinei hidraulice. Alegerea se va face atât în funcţie de deschiderea şi lungimea lamelei sau a casetei ornamentale. Pentru deschideri de până la 1250mm şi lungimi de până la 6m se va utiliza linia de făşiere, iar pentru deschideri de peste 1250mm ghilotina hidraulică.

Linia de fâşiere tablă care permite prelucrarea ruloului de tablă în fâşii de tablă la dimensiunile dorite (lungime maximă 6m).Utilizarea ca şi materie primă a rulourilor de tablă va permite societăţii uzinarea din tablă de aliaj din aluminiu de lamele ornamentale şi accesorii de închideri perimetrale cu lungimi de până la 6 m şi cu grosime de maxim 3mm. Linia de fâşiere va permite derularea ruloului de tablă, îndreptarea şi tăierea parametrică a tablei în fâşii la lungimea şi lăţimea necesară. Fâşiile de tablă rezultate se vor putea sorta pe masa de lucru cu, care este dotată linia. Materia primă rămasă nefolosită se va re-rolui cu ajutorul unităţii de rebobinare.

Ghilotina hidraulică  permite prelucrarea în fâşii a foilor de tablă cu dimensiunile maxime de 3100x…x4mm (în cazul tablei de oţel). Încărcarea foilor de tablă se va realiza manual. 

2.       Ştanţarea orificiilor de montaj, şi a urechilor de agăţare cu ajutorul maşinii universale de prelucrat laminate din oţel

3.       Decuparea la unghiurile specificate în proiectul tehnologic a colţurilor fâşiilor de tablă destinate realizării de forme casetate, cu ajutorul maşinii hidraulice de decupat colţuri la unghiuri variabile     

4.       Efectuarea operaţiilor de pliere pe maşini de îndoit programabile. Îndoirea laturilor paralele a unei fâşii de tablă se realizeaza cu ajutorul  abkantului hidraulic cu lungime maximă de 6m. Acest utilaj permite obţinerii unor îndoituri cu muchii perfecte de până la 6m deoarece are poansonul nesegmentat şi astfel exercită o presiune constantă de-a lungul plierii. Acest lucru nu permite însă introducerea în zona de lucru a pieselor cu două laturi deja îndoite. Datorită acestui fapt realizarea casetelor ornamentale prin închiderea panourilor (plierea celor două laturi rămase deîndoite) se va realiza cu ajutorul abkantului de 3m, care are poansonul segmentat în lungimi diferite.    

5.       Sudarea colţurilor la casetele ornamentale, sudarea tocurilor de uşi, ferestre etc. realizate cu ajutorul aparatului de sudură MIG MAG

Montajul panourilor ornamentale pe faţadă clădirii se va putea realiza fie prin agăţarea fie prin fixare mecanică pe o structură de susţinere fixată de peretele portant al clădirii.

Constructiv, panouri ornamentale (lamele şi casete ornamentale) sunt astfel concepute încât să permită montajul lor pe orice fel de substructură îndiferent de forma profilului montant folosit.

Linia tehnologică va permite uzinarea a două categorii de profile montant:

·         Profile montant comune, utilizabile indifferent de sistemul de prindere folosit (cu prindere ascunsă sau vizibilă a panourilor ornamentale)

·         Profil montant special conceput pentru sisteme de fixare a panourilor prin tehnica agăţării

 

Profile montant comune, utilizabile indifferent de sistemul de prindere folosit (cu prindere ascunsă sau vizibilă a panourilor ornamentale)

 

Substructurile aferente sistemelor ventilate concepute vor fi livrate gata pentru montaj, dimensiunate în funcţie de caracteristicile dimensionale a faţadei stabilit prin caroiajul definit prin proiectul de arhitectură.

 

Uzinarea profilelor montant presupune parcurgerea următoarelor etape:

1.       Uzinarea fâşiilor de tablă la dimensiunile necesarea realizării profilelor montant cu grosime de maxim 3mm se va realiza cu ajutorul liniei de fâşiere, îndreptare şi rebobinare. Pentru grosimi de peste 3mm şi lungimi de până la 3m se va folosi ghilotina hidraulică.

2.       Ştanţarea orificiilor de montaj, a decupajelor de încastrare cu ajutorul maşinii universale de prelucrat laminate din oţel

3.       Efectuarea operaţiilor de pliere pe maşini de îndoit programabile. În funcţie de lungimea profilului montant se va folosi atât abkantului hidraulic cu lungime maximă de 6m cât şi ceea cu lungime maximă de 3m.

4.       Sudarea agrafelor de ancorare cu ajutorul aparatului de sudură MIG MAG

 

Uzinarea consolelor de ancorare presupune parcurgerea următoarelor etape:

1.       Uzinarea fâşiilor de tablă. Uzinarea fâşiilor de tablă la dimensiunile necesarea realizării consolelor de ancorare se va realiza cu ajutorul ghilotinei hidraulice, materia primă folosită fiind foile de tablă de aliaj din aluminiu livrate la dimensiuni standard.

Încărcarea foilor de tablă se va realiza manual. 

2.       Ştanţarea orificiilor de ancorare şi montaj, cu ajutorul maşinii universale de prelucrat laminate din oţel     

3.       Efectuarea operaţiilor de pliere pe maşini de îndoit programabile (abkantului hidraulic cu lungime maximă de 3m).

3.       Modul de asigurare al utilitatilor :

1.       Alimentarea cu apa : put forat la mare adancime, proprietate Todorut International

2.       Evacuarea apelor uzate : bazin etans vidanjabil

3.       Asigurarea apei tehnologice : nu este cazul

4.       Asigurarea agentului termic : prin pompe de caldura si cu aportul unui cazan pe lemne ; hala este utilata cu radiatoare iar birourile sunt dotate cu ventiloconvectoare.

5.       Modul de depozitare al deseurilor : Deseurile menajere se depoziteaza in recipienti din plastic- contract cu Retim

                                                                    Deseurile tehnologice (bucati de aluminiu solid si tabla de otel galvanizata- materiale reciclabile 100%) se depoziteaza in recipienti metalici sau din lemn si se vor preda spre reciclare la Metal Stil Holding SRL .

 

4.      Informatii suplimentare

 

Informatii suplimentare se pot obtine de la Agentia Regionala Pentru Protectia Mediului Timis  ,

 

Adresa: B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A, Timişoara

Judetul Timiş, cod 300210

Telefon: 0256.491795, 0256.226675

Fax: 0256.201005

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web site: http://apmtm.anpm.ro

 

Aici se vor depune in scris ,sub semnatura si cu datele de identificare contestatiile si sugestiile legate de activitate.

Propuneri si contestatii se primesc pana la data de 26 ianuarie 2015.

 

 

Administrator,

 

MARESI Mihail-Georgian